De COPP-2 studie onderzoekt de lange termijn effecten van COVID-19 bij kinderen. Kinderen die geïncludeerd  zijn in de COPP studie worden na enkele maanden uitgenodigd ook deel te nemen aan de COPP-2 studie. In 1 studiebezoek wordt het huidig klachtenpatroon, longfunctie en inspanningstolerantie onderzocht. Bij patiënten met veel klachten wordt ook een CT thorax verricht.

Met dit onderzoek willen wij vaststellen of lange termijn follow-up bij kinderen met COVID-19 noodzakelijk is en wat eventuele risicofactoren zijn voor lange termijn morbiditeit.

Voor meer informatie kunt u mailen naar copp@amsterdamumc.nl

 

Per 20 april 2020 hebben we van de METC-LDD goedkeuring om van één ouder/verzorger toestemming te vragen.

Dit is ondersteund met de volgende argumentatie: De reden voor deze wijziging is gezien de strenge maatregelen die in ziekenhuizen genomen worden met als gevolg dat in veel gevallen slechts één ouder bij de patiënt aanwezig mag zijn. Wij gaan ervan uit dat ouders elkaar informeren zoals ook bij de medische behandeling. Dit willen wij ondersteunen door een statement van de Commissie Regelgeving en Onderzoek (Coreon). Hierin staat: “Vanwege de hoge werkdruk kan evenmin van betrokken behandelaars verwacht worden dat familieleden gebeld of aangeschreven worden om toestemming in plaats van de patiënt te verlenen voor deelname aan onderzoek. Vanwege mogelijk besmettingsgevaar worden zij ook op locatie geweerd.”

Het nieuwe protocol met PIFs zal uiterlijk 22/4 op de professionals-pagina worden geüpload.

De COPP-studie is sinds een paar dagen ‘live’ we hebben al heel veel positieve reacties gehad. Een aantal ziekenhuizen hebben de regeldingen al bijna voor elkaar. We proberen iedereen zoveel mogelijk te ondersteunen om alles in te dienen. Zodra er voldoende data is ingevoerd, zullen we via deze website een live update van de belangrijkste resultaten tonen. Daarmee is een samenvatting van de data direct beschikbaar voor alle deelnemers en het algemene publiek.