COPP Studie

Een landelijke registratiestudie naar kinderen met COVID-19 die zich in ziekenhuizen in Nederland presenteren en daar al dan niet opgenomen worden, voor tweede- of derdelijnszorg.