Privacyverklaring contactformulier

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt middels het contactformulier van de website www.covidkids.nl.

Gegevens

Bij het versturen van een bericht middels het contactformulier wordt uw voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer verzameld (hierna: “uw contactgegevens”). U wordt gevraagd om toestemming te geven voor het gebruik van uw contactgegevens. COPP Studie / LUMC verwerkt deze gegevens om u te kunnen bellen of e-mailen om de vragen te beantwoorden die u heeft gesteld via het contactformulier of anderszins de inhoud van uw bericht te adresseren. Uw contactgegevens worden niet gedeeld met derden. Zonder de gegevensverstrekking kan geen contact met u worden opgenomen over de inhoud van uw bericht; u bent daarom verplicht uw contactgegevens in te vullen bij gebruik van het contactformulier. Het contactformulier is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het verzenden van medische gegevens over deelnemers aan de COPP-studie.

Bewaartermijn

COPP Studie / LUMC bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens die middels het contactformulier worden verstuurd, worden maximaal drie maanden bewaard.

Beveiliging

COPP Studie / LUMC neemt de bescherming van uw contactgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

COPP Studie / LUMC, gevestigd aan Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens middels het contactformulier. Via info@covidkids.nl kunt u contact opnemen met de organisatie van de COPP Studie / LUMC. Via infoavg@lumc.nl kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van LUMC.

Uw rechten

Onder de voorwaarden die de van toepassing zijnde wetgeving daarvoor stelt, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en om uw toestemming voor de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens, om overdracht van uw persoonsgegevens en kunt u tegen verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar maken. U kunt van deze rechten gebruikmaken door hiervoor een verzoek te sturen naar info@covidkids.nl. Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.