DASHBOARD

Samenvatting actuele kengetallen uit de landelijke registratie-studie voor kinderen met COVID-19 die zich in ziekenhuizen in Nederland gepresenteerd hebben, en daar al dan niet zijn opgenomen (2e/3e lijn).