Per 20 april 2020 hebben we van de METC-LDD goedkeuring om van één ouder/verzorger toestemming te vragen.

Dit is ondersteund met de volgende argumentatie: De reden voor deze wijziging is gezien de strenge maatregelen die in ziekenhuizen genomen worden met als gevolg dat in veel gevallen slechts één ouder bij de patiënt aanwezig mag zijn. Wij gaan ervan uit dat ouders elkaar informeren zoals ook bij de medische behandeling. Dit willen wij ondersteunen door een statement van de Commissie Regelgeving en Onderzoek (Coreon). Hierin staat: “Vanwege de hoge werkdruk kan evenmin van betrokken behandelaars verwacht worden dat familieleden gebeld of aangeschreven worden om toestemming in plaats van de patiënt te verlenen voor deelname aan onderzoek. Vanwege mogelijk besmettingsgevaar worden zij ook op locatie geweerd.”

Het nieuwe protocol met PIFs zal uiterlijk 22/4 op de professionals-pagina worden geüpload.